kurs-niemiecki.eu

JĘZYK NIEMIECKI
korepetycje, kursy

Toruń, Golub-Dobrzyń i okolice
moda na dwa języki obce

„Iloma językami mówisz,

tylekroć jesteś człowiekiem.”

/Goethe/

"Różnorodność Europy przejawia się w bogactwie jej języków.
Obywatele Europy mogą czerpać korzyści z tej różnorodności jedynie wtedy, gdy potrafią porozumiewać się między sobą bez barier językowych,a tym samym poznawać różne kultury, uczyć się tolerancji i wzajemnego szacunku. Dlatego każdy Europejczyk powinien posługiwać się przynajmniej dwoma językami obcymi (...).”*

DLACZEGO WARTO ZNAĆ DWA JĘZYKI OBCE ?

 • ponieważ Europa jest dziś wielojęzyczna;
 • ponieważ mieszkańcy krajów Unii wyróżniają się bardzo dobrą znajomością języków obcych; dzieci uczone są zwykle dwóch
  lub więcej języków;
 • ponieważ nauka kilku języków obcych poszerza świadomość językową;
 • ponieważ nauka języków obcych pomaga w nauce innych przedmiotów – ten, kto uczy się języków obcych osiąga
  lepsze wyniki, gdyż jego
  pamięć i sposób organizowania wiedzy jest doskonalszy;
 • ponieważ chcąc zwiedzać świat bez znajomości języków obcych
 • jesteśmy bezradni i zagubieni, wciąż zależni od kogoś innego;
  umiejętności językowe ułatwiają pracę, studiowanie i podróżowanie;
 • ponieważ język jest drogą do zrozumienia innych stylów życia
  i międzynarodowej tolerancji;

ponieważ

„Praktyczna znajomość co najmniej dwóch języków obcych

przez każdego obywatela jest niezbędna dla zbudowania

„Europy obywateli” (…), a przyswojenie tylko jednego

wspólnego języka jest niewystarczające” *.

*zob.: Program Edukacja i szkolenie 2010:
„Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010” http://www.men.gov.pl/wspolpraca/unia_europejska/ed_europ.php (21-07-2008)

"Praktyczna znajomość conajmniej dwóch języków obcych przez każdego obywatela jest niezbędna dla zbudowania "Europy obywateli" (...)
a przyswojenie tylko jednego wspólnego języka jest niewystarczające".
 
cennik | zapisy | kontakt