kurs-niemiecki.eu

JĘZYK NIEMIECKI
korepetycje, kursy

Toruń, Golub-Dobrzyń i okolice
Korepetycje dla każdego


Jeśli :

  • chcecie nadrobić nagromadzone zaległości w nauce
  • coś powtórzyć
  • wyjaśnić
  • uporządkować wiedzę
  • macie problemy z opanowaniem niemieckiej gramatyki
  • chcecie poćwiczyć wymowę lub
  • poszerzyć znajomość języka

          oferujemy korepetycje z języka niemieckiego.


Zajęcia te przeznaczone są zarówno dla początkujących jak i średnio zaawansowanych uczniów. Mogą się rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego. Godziny i częstotliwość spotkań dostosowane są do planu dnia kursanta, wedle jego potrzeb, możliwości i dyspozycyjności. Jeśli kursant nie może spotkać się w umówionym czasie, wystarczy, iż odpowiednio wcześnie nas o tym powiadomi, a wówczas zajęcia nie przepadną, ale zostaną przesunięte na inny termin.


Przyjemne z pożytecznym...

Na korepetycjach kładziemy nacisk przede wszystkim na rozwiązanie problemów, z którymi przychodzi do nas uczeń.  

Ci, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie nauki
j. niemieckiego mogą liczyć na doskonalenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach oraz ćwiczenie pracy z tekstem. Słuchacze uczą się mówić, poznają podstawowe zasady fonetyczne, słuchają autentycznych nagrań, popularnych piosenek niemieckich artystów, czytają młodzieżowe artykuły, doskonalą sztukę pisania, pracują z filmem i rozwiązują ciekawe zadania.

Planując każdą lekcję uwzględniamy to, że młodzież wnosi już ze sobą na zajęcia pewną wiedzę. Poznana w szkole leksyka i struktury gramatyczne zostaną uaktywnione, uzupełnione i utrwalone poprzez liczne ćwiczenia produktywne.


Słuchacze zapominają o własnej niedoskonałości - popełniane błędy są poprawiane ale dopuszczalne, o ile nie stanowią bariery komunikacyjnej. Każdy uczeń stara się wyłapywać własne błędy i korygować je, co znacznie zwiększa świadomość językową. 

 


Innowacyjnym elementem jest wykorzystanie znajomości j. angielskiego w nauce j. niemieckiego.

"Praktyczna znajomość conajmniej dwóch języków obcych przez każdego obywatela jest niezbędna dla zbudowania "Europy obywateli" (...)
a przyswojenie tylko jednego wspólnego języka jest niewystarczające".
 
cennik | zapisy | kontakt