kurs-niemiecki.eu

JĘZYK NIEMIECKI
korepetycje, kursy

Toruń, Golub-Dobrzyń i okolice
cena kursu
       CENA KURSÓW I KOREPETYCJI JEST WYJĄTKOWO    
                                 KONKURENCYJNA

                                 KURS DLA DZIECI

30 GODZIN ZEGAROWYCH (1h/tydzień)

OPŁATA

KWOTA

cena kursu

opłata jednorazowa

700,00 zł

700,00 zł

opłaty miesięczne (9)

80,00 zł x 9 m-cy

720,00 zł

60 GODZIN ZEGAROWYCH (2h / tydzień)

OPŁATA

KWOTA

cena kursu

opłata jednorazowa

1 200,00 zł

1 200,00 zł

opłaty miesięczne (9)

135,00 zł x 9 m-cy

1 215,00 zł

 

W skład ceny kursów wchodzą:

 • zajęcia:
 • materiały dydaktyczne

 • stała ocena postępów w nauce

 • dyplom ukończenia kursu
                                      KOREPETYCJE

40 zł / 60 min.

 

W skład ceny wchodzą:

  • zajęcia:
   - liczba godzin - według potrzeb
  • dodatkowe materiały dydaktyczne
  • stała ocena postępów w nauce

RABATY

ZA KOLEGĘ – darmowa godzina gratis za każdą przyprowadzoną na korepetycje / kurs osobę;

DLA RODZINY - jeśli w kursie bierze udział rodzeństwo, rabat wynosi 50 zł dla każdego

 

 

 Raty płatne są do: 10go dnia każdego miesiąca, począwszy od października.
                                

                  

                                                                  

Płatności – w całości lub w ratach -
prosimy dokonywać po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.


 


 

"Praktyczna znajomość conajmniej dwóch języków obcych przez każdego obywatela jest niezbędna dla zbudowania "Europy obywateli" (...)
a przyswojenie tylko jednego wspólnego języka jest niewystarczające".
 
cennik | zapisy | kontakt